Classroom ortamı

Classroom çalışma ortamı ve özellikleri.

Giriş

Classroom ortamı WSL yoluyla Windows üzerinde çalışan bir Linux dağıtımını içeren iki bileşenli bir yazılım kolleksiyonudur. Ortamda esas olan, yani sınıf çalışmasını yürüttüğünüz ortam Linux tarafıdır. Windows tarafının bir işlevi Linux tarafını desteklemek olmakla beraber çok önemli bir işlevi daha vardır: İş akışında görülen "kaynak kod düzenleme" eylemleri (VS Code'un "Uzaktan Düzenlemeopen in new window" özelliği sayesinde) düzenlediğiniz dosya Linux tarafında olsa bile daima Windows üzerinde kurulu olan VS Code ile gerçekleşir.

Uyarı

VS Code sadece Windows tarafında kurulur, Linux tarafında VS Code kurulu değildir.

Bu dokümanlarda "Classroom" sözcüğünü bağlama göre değişen bir kaç farklı terkip içinde kullanıyoruz. "Classroom ortamı"nı anlamak için aşağıda özetlenen terminolojiye hakim olmamız gerekiyor.

 • "Classroom ortamı" (veya "Classroom çalışma ortamı") terimi "Windows tarafı" ve "Linux tarafı" olarak adlandırılan iki bileşenden oluşan ortamın bütününü anlatıyor.

 • "Windows tarafı", sınıf çalışmalarında kullanılmak üzere VS Code başta olmak üzere Windows'a kurulan bazı yazılımları ve bu tarafın yönetilmesi (ör. kurulum ve güncelleme yapılması) amacıyla Windows'a classroom adıyla kurulan bir komut satırı programı olan "Windows Classroom yöneticisi"ni anlatıyor.

 • "Linux tarafı" kurulum sonrasında Windows üzerinde C:\Classroom klasöründe bulunan ve WSL'de Classroom adıyla görünen Ubuntu tabanlı dağıtımı ve bu tarafın yönetilmesi amacıyla Linux'a classroom adıyla kurulan bir komut satırı programı olan "Linux Classroom yöneticisi"ni anlatıyor.

 • Burada geçen "dağıtım" terimi WSL terminolojisindeki anlamıyla ("distribution") kullanılmıştır ve gerçek anlamda bir dağıtım değildir. Terimdeki bu nüansı unutmamak kaydıyla buna "Classroom dağıtımı" diyoruz. "Classroom dağıtımı"na kurulum sonrasında Masaüstünde "Classroom Terminal" kısayoluyla veya VS Code üzerinde "Classroom" adıyla erişebiliyorsunuz.

 • "Windows tarafı" öncelikli olmakla birlikte kısmen "Linux tarafı"nı da yönetebilen "Windows Classroom yöneticisi"ne, terim karışıklığa yol açmayacaksa, kısaca "Classroom yöneticisi" diyoruz. Her iki tarafın yönetici programlarını anlatmak için "Classroom yöneticileri terimini kullanıyoruz. Classroom yöneticilerinin kullanımı ilgili dokümanda özetlenmiştir.

 • Github üzerinde programlama alıştırmaları ("assignments") yayınlayan ve gönderdiğiniz çözümleri değerlendiren sınıf ortamı. Terimi bu anlamda "Github Classroom" biçiminde kullanıyoruz.

Özellikler

"Classroom ortamı"nın göze çarpabilecek temel özellikleri aşağıda sunulmuştur.

Windows

Uyarı

Windows tarafında kurulan Git yazılımını Linux tarafında da hazır kurulu olan Git yazılımıyla karıştırmayın. Kaynak kod düzenlemeleri (önerilen kullanım senaryosunda) Windows tarafındaki VS Code ile gerçekleştiğinden, pratikte kullanacağınız Git Windows tarafına kurulan ve VS Code'da etkin olan Git yazılımıdır.

Linux

 • 2 adımlı "idempotent" (tekrar tekrar çalıştırılabilir) kurulum/güncelleme yapan ve otomatik yenilenen "Classroom yöneticisi"

 • Ubuntu Bulutundakiopen in new window en güncel Ubuntu WSL imajına dayalı taban dağıtım

 • Sistem geneli hazır yapılandırılmış Tmux üzerinde Bash kabuğu ("login shell" Tmux)

 • Öntanımlı olarak kurulan ve yapılandırılan programlama dilleri ve çalışma zamanı ortamları

  • C (GCC ve Clang/LLVM)

  • Ruby (Bundler hazır)

  • Python (Python 3 ve Pip3 paket yöneticisi)

  • Javascript (Node.js 17.x sürümü)

  • Typescript

  • SQLite3 veritabanı (LiteCLI hazır)

 • İsteğe bağlı ilave kurulum ve yapılandırmalar gerçekleştiren provizyonlama betikleri

 • Sınıf çalışmalarında ve "Github workflow"larda kullanılabilecek LFH ("Local File Hierarchy") standardına uygun görev betikleri

Son Güncelleme:
Yazarlar: Recai Oktaş