Classroom yöneticisi

Classroom yöneticisinin kullanımı.

Terminoloji bölümünde açıklandığı gibi Classroom ortamında Windows ve Linux taraflarında kurulu olan iki farklı "Classroom yöneticisi" vardır. Bu iki yönetici, bazı farklılıklar bir yana bırakılacak olursa, benzer anlamda kullanılan komutlara sahiptir. Classroom yöneticileri ilgili ortamda açılan bir terminalde (Windows'da Windows Terminal'i, Linux'da WSL terminali) aşağıdaki genel biçimde çalıştırılan komut satırı programlarıdır.

classroom [<seçenekler>] <komut> [<argümanlar/seçenekler>..]

Her iki taraf için de geçerli olan ortak seçenekler şunlardır:

 • -verbose: İşlemler sırasında ayrıntılı bilgi görüntüle
 • -offline: Otomatik yönetici yenilemesi davranışını her koşulda etkisizleştir
 • -online: Otomatik yönetici yenilemesi davranışını olası her koşulda etkinleştir

Windows

"Linux Classroom yöneticisi"nden farklı olarak "Windows Classroom yöneticisi" (veya basitçe "Classroom yöneticisi") ön tanımlı olarak hem Windows hem de Linux tarafında etki gösterir. Öte yandan komutların bazıları işlem yapılacak tarafın seçilmesine de olanak tanır. Her iki tarafı da yönetebilmesi nedeniyle Classroom yönetiminde genel olarak "Windows Classroom yöneticisi"ni kullanmayı tercih edebilirsiniz. "Windows Classroom yöneticisi"ne Windows Terminal'i açarak erişebilirsiniz.

Kurulum/Güncelleme

Classroom ortamını Windows ve Linux taraflarıyla bir bütün olarak güncellemek için kurulum adımını tekrar etmeniz yeterlidir.

classroom install

Bu komut ön tanımlı olarak hem Windows hem de Linux tarafında etki gösterir. Sadece belirli bir tarafta işlem yapmak için aşağıdaki örneklerden yararlanabilirsiniz.

 • Sadece Windows ortamını tam güncelle:

  classroom install windows
  
 • Sadece Linux ortamını tam güncelle:

  classroom install linux
  

Yenileme

Classroom ortamını tam güncellemek yerine sadece Classroom yöneticisini güncelleyen işleme "yenileme" diyoruz. Aşağıdaki komut her iki taraftaki yönetici programları "yeniler".

classroom renew

Komut ön tanımlı olarak hem Windows hem de Linux tarafında etki gösterir. Sadece belirli bir tarafta işlem yapmak için aşağıdaki örneklerden yararlanabilirsiniz.

 • Sadece "Windows Classroom yöneticisi"ni yenile:

  classroom renew windows
  
 • Sadece "Linux Classroom yöneticisi"ni yenile:

  classroom renew linux
  

Daima son sürüm özelliklerle çalıştırmak amacıyla aşağıda listelenen komutlardan önce Classroom yöneticilerinin yenilenmesi otomatik gerçekleşir. Bu nedenle renew komutunu olağan bir senaryoda sık kullanmanız gerekmez.

 • install
 • uninstall
 • provision

Bu davranışı kontrol etmek için -offline ve -online ortak seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Provizyonlama

"Sistem Provizyonlama" terimi Windows'da bazı ilave özelliklerin etkinleştirilmesi, ayarların yapılması veya yazılımların kurulması gibi eylemleri ifade eder. "Classroom Yöneticisi" bu amaçla provision alt komutunu sunar. Her provizyonlama eylemi genel olarak <isim/eylem> formunda "rota"larla tanımlanır. Aşağıdaki komut bu rotadaki bir provizyonlama adımının nasıl gerçekleştirileceğini göstermektedir:

classroom provision <isim/eylem>

Kaldırma

TODO: Yazılacak

classroom uninstall

Sürüm görüntüleme

Özellikle hata bildirimlerinde yararlı olacak bir bilgi olarak "Classroom ortamı"yla ilgili sürüm bilgilerini öğrenmek için bu komutu kullanıyoruz.

classroom version

Komut ön tanımlı olarak hem Windows hem de Linux tarafının sürüm numaralarını vermektedir. Sadece belirli bir tarafta işlem yapmak için aşağıdaki örneklerden yararlanabilirsiniz.

 • Sadece Windows tarafının sürüm bilgisini görüntüle:

  classroom version windows
  
 • Sadece Linux tarafının sürüm bilgisini görüntüle:

  classroom version linux
  

Linux

"Linux Classroom yöneticisi"ne erişmek için Masaüstündeki "Classroom Terminali" kısayolunu çalıştırabilir veya Windows terminalinde wsl --distribution Classroom yazarak Linux ortamına girebilirsiniz.

"Linux Classroom yöneticisi" sadece Linux tarafında etki gösterir. Bu farka dikkat etmek kaydıyla bir önceki bölümde "Windows Classroom yöneticisi" hakkında verilen bilgiler "Linux Classroom yöneticisi" için de geçerlidir. Örneğin Linux ortamının tam güncellemesi için Linux ortamı içindeyken `classroom install' komutunun girilmesi yeterlidir.

Son Güncelleme:
Yazarlar: Recai Oktaş